DocumentenVolmachten & Login

Om btw aangiftes, alsook fiscale aangiftes te kunnen inzenden, hebben wij als accountant uw volmacht nodig. De vertrouwde papieren volmacht bestaat nog steeds, maar sinds geruime tijd dienen wij te beschikken over een elektronische volmacht welke ons wordt toegekend via de site van Myminfin. Indien u deze elektronische volmacht in orde wilt brengen, neem gerust contact op met ons kantoor zodat wij de volmacht kunnen aanmaken.

Handleiding Biztax / btw / UBO-register / Geschillen

Het aanmaken en het beheren van de volmachten btw en biztax (voor vennootschappen) gebeurt op elektronische wijze tussen uw onderneming (mandaatgever) en Connected Accountants (mandaatnemer). Download hier de handleiding om de volmacht te aanvaarden.

Handleiding Tax-on-Web / Myminfin

Het aanmaken en het beheren van de volmachten TOW, Myminfin en geschillen gebeurt op elektronische wijze tussen u (mandaatgever) en Connected Accountants (mandaatnemer). Download hier de handleiding om de volmacht te aanvaarden.